View Full Version: Gửi tới mọi người

Kissemforum > Thông báo của Admin > Gửi tới mọi người


Title: Gửi tới mọi người


Vũ thanh hải - March 28, 2005 07:46 PM (GMT)
Chào các bạn vừa qua hầu hết link ảnh và nhạc trong diễn đàn đă bị hỏng cho nên ḿnh đang tiến hành sửa lại toàn bộ pḥng nhạc cho nên có thể phải mất vài hôm để pḥng nhạc mới được như trước mong mọi người ủng hộ
Hosted for free by zIFBoards