View Full Version: Monografie Iesire Mijloace Fixe

Contadin > Monografie contabila > Monografie Iesire Mijloace Fixe


Title: Monografie Iesire Mijloace Fixe


Cristina Bosa - January 13, 2009 04:10 AM (GMT)
Contabilitatea iesirii mijloacelor fixe
Modurile de iesire a mijloacelor fixe pot fi:
Prin scoaterea din functiune
-amortizate integral
-amortizate partial
-prin dezmembrare
Prin vinzare
Prin donatii
Prin aport in natura la capitalul altor entitati economice
Prin lipsa la inventar
-amortizate partial - neimputate
-amortizate partial - imputate
Iesirea mijloacelor fixe prin scoatere din functiune
Iesirea mijloacelor fixe amortizate integral:
2813 = 213
Iesirea mijloacelor fixe amortizate partial prin casare si recuperare de materiale:
6583 = 401 - cheltuieli ocazionate de casarea mijloacelor fixe
3014 = 7583 - piese de schimb recuperate
6811 = 281x - diferenta dintre venituri si cheltuieli
% = 213 - scoaterea efectiva din evidenta
281X
471
Ulterior:
6811 = 471
Iesirea mijloacelor fixe prin vinzare
Vinzarea efectiva:
461 = % 7583
4427
Scoaterea din evidenta a mijlocului fix
% = 213 (214)
281x
6583 - doar daca mijlocul fix nu este amortizat integral
Iesirea mijloacelor fixe prin donatii
6582 = 213 (214)
Daca s-a depasit cota legala admisa pentru donatii se inregistreaza TVA colectata
635 = 4427
Iesirea mijloacelor fixe prin aport la capitalul social al altor intreprinderi
% = 213 (214) - valoarea integrala a mijlocului fix
281x - valoarea amortizata
261/262/263 - titlurile de participare
In situatia in care valoarea titlurilor este mai mare decit diferenta dintre valoarea bunului si valoarea amortizata
261/262/263 = 1068/1041 - cu diferenta de mai sus
Iesirea mijloacelor fixe prin lipsuri la inventar
Atunci cind lipsa la inventar nu se imputa, iesirea este o simpla scoatere din gestiune.
In cazul imputarii:
% = 213 (214)
281x
6583
Imputarea efectiva:
4282 = % -
7583 - cu diferenta ramasa neamortizata
4428

Hosted for free by zIFBoards